SPALJENA KOLIBA

Prijevod: Semir Rebronja
www.islam-imam.com – Snažan vjetar se osuo na lađu koja je plovila morskom pučinom i potpio je. Nekoliko ljudi se spasilo. Među njima je bio i jedan čovjek s kojim su se talasi poigravali dok ga nisu izbacili na obalu nekog nepoznatog i pustog ostrva. Čim je čovjek došao sebi i udahnuo prvi dah, pao je na koljena i zatražio pomoć od Uzvišenog Allaha. Molio Ga je da ga izbavi iz ove bolne situacije.
Prošlo je nekoliko dana, a ovaj čovjek je preživljavao jedući plodove drveta i ponekog zeca, kojeg bi ulovio. Vodu je pio s obližnjeg potoka, a spavao je u malenoj kolibi koju je sagradio od granja. U toj kolibi štitio se od hladnoće noću i žege danju.
Jednog dana čovjek ode malo od kolibe čekajući da se ispeče hrana koju je ostavio, ali kada se vrati zateče svoju kolibu u plamenu. Počeo je vikati: „Zašto, Gospodaru!? Čak mi je i koliba izgorjela! Sada nemam ništa na ovome svijetu! Ja sam jadnik i stranac! Sada mi je izgorjela i koleba u kojoj sam spavao! Zašto, Gospodaru? Zašto mi se događaju sve ove nesreće?!“
Tako gladan i tužan, čovjek je zaspao. Ali, ujutru ga je čekalo iznenađenje. Vidio je kako se neka lađa približava ostrvu. Spustili su mali čamaz za spasavanje. Kada se čovjek ispeo na lađu, upitao ih je kako su pronašli to mjesto? Odgovorili su mu: „Vidjeli smo dim, te smo znali da neko traži pomoć!“
Slavljen neka je Onaj koji je znao stanje ovog čovjeka i vidio njegovo mjesto! Slavljen neka je Onaj koji sve određuje i planira, a da mi ništa ne slutimo niti znamo! Zato, kada se okolnosti pogoršaju, ne boj se! Budi siguran da u svemu onome što ti se dogodi skriva se Allahova, dž.š., mudrost! Imaj o Allahu, dž.š., uvijek lijepo mišljenje! I onda kada tvoja koliba sagori, situacija se pogorša i tada znaj da Allah, dž.š., želi da te izbavi! I tada želi da tvoj očaj i beznađe zamijeni nadom i uspjehom!

Iz knjige: „Ne očajavaj“ dr. Aida el-Karnija, Prijevod: Semir Rebronja
www.islam-iman.com

Komentari

komentara