Spominjanje Allaha tokom posta u Ramazanu

Od mudrosti posta jeste i da se srce za vrijeme ramazanskog posta više posvečuju razmišljanju i spominjanju Allaha subhanehu we teala.Kada čovjek upražnjava svoje strasti,zaboravlja na Svevišnjeg Allaha,srce mu postaje grubo,tvrdo,često bude slijep kada je u pitanju istina,Allahova riječ. Zbog toga je Allahov Poslanik a.s. preporučivao da se umjereno jede i pije,pa je rekao: “Dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja da se održi uspravnim! A ako bude morao i više,onda neka jedna trećina bude za hranu,jedna trećina za vodu i jedna trećina za njegovu dušu.(Ahmed,Nesai,Ibn Madždže,i Tirmizi)

U Muslimovom Sahihu bilježi se od Hanzale el-Usejdijja- koji je bio i jedan od pisara Allahovog Poslanika a.s. da je rekao Allahovom Poslaniku a.s.: ” Hanzala čini djelo nifaka-licemjerstva!” Allahov Poslanik ,upitao ga je: ” A kako to?!” Rekao je: ” Allahov Poslaniče kada budemo kod tebe i kada nas podsjećaš na Vatru i Džennet,kao da ih gledamo svojim očima,a kad se vratimo svojim porodicama, djeci i potrebama,zaboravimo mnogo toga.”(Hadis)

U hadisu se spominje da je Vjerovjesnik a.s.,rekao: “Međutim,o Hanzala,sat ovako,sat onako”, ponovivši to tri puta.

Ebu Sulejman ed-Darani rahmetullahi alejhi,rekao je: “Doista kada čovjek ogladni i ožedni,srce mu se očisti i postane blago,mehko,a kada se zasiti,srce mu postane slijepo.”

Izvor: “Ramazanska sijela”

Autor: Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Useymeen

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara