Šta će biti sa djecom vjernika na Sudnjem Danu?

www.islam-iman.com – Pitanje: Što se tiče djece vjernika ( na Sudnjem Danu ), dali će ostati u stanju na kojem su umrli? Ili će biti stariji i ženiti se? Takođe i djevojčice, dali će se one udavati?

Odgovor: Sva hvala pripada Allahu. Ako uđu u Džennet, ući će kao što ulaze i odrasli, u obliku svoga oca Adema a.s. i stupati će u brak kao što to odrasli rade.
A i one koje su umrle od djevojčice, a nisu stupile u brak ( u ovom životu ), uradit će to na Ahiretu.
A kao one, i dječaci koji su umrli ( a nisu se oženili ), oženit će se na Ahiretu.
A Allah Uzvišeni najbolje zna.

Odgovorio: Šejhu-l-Islam Ibn Tejmije, Majmoo’ al-Fatawaa, 4 tom
Prevod: Redžo Muratović

Komentari

komentara