Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

8307308928698406786Kompletan život Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u znaku tevekkula i istinskog oslonca na Allaha, a ovdje ćemo navesti samo neke primjere da bi nam bilo jasnije njegovo značenje. Jedanput se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odmarao sa ashabima u jednoj dolini i legao je ispod stabla, a prethodno je sablju okačio o stablo. Njegovi ashabi su se bili razišli po dolini tražeći svaki sebi stablo da legnu u njegovu hladovinu. Nedugo zatim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao ih je, a kada su se okupili , vidjeli su pored njega nepoznatog čovjeka sa sabljom u ruci. Tada im je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ovaj čovjek je došao dok sam ja spavao i uzeo je moju sablju, a zatim je sa isukanom sabljom prišao, probudio me i upitao: ‘Muhammede, ko će te sada spasiti od mene?’ Ja sam mu odgovorio: ‘Allah!’ i njemu je sablja ispala iz ruke.”
(Buhari i Muslim)

A u hadisu koji prenosi Enes ibn Malik, stoji da je Ebu Bekr, radijallahu anhu,dok je sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, u toku Hidžre u Medini, boravio u pećini Sevra nevjernička potjera bila na ulazu u pećinu, rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bi se samo sagnuli vidjeli bi nam noge.” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, smireno je odgovorio: “Ebu Bekre, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći!?” To je dokaz istinskog tevekkula i prepuštanja Allahu u najtežim trenucima. Poslanikovo srce je bilo potpuno predano Allahu i sigurno u Njegovu pomoć i zaštitu.

Izvor: “Povratak u Džennet”

Autor: Sheikh Muhammad Nasiruddin El-Uweyd

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara