Šta ne smije činiti onaj ko namjerava zaklati kurban

33650678678Ummu Selema, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko htjedne zaklati kurban neka ne uklanja dlake s tijela, niti išta s kože u prvih deset dana.” U drugom predanju stoji dodatak: “… i neka ne odrezuje nokte. ” (Muslim, 13/115/1977)

Ovaj je hadis najjasniji argument kada je riječi o uklanjanju dlaka, otkidanju (malih) dijelova kože odrezivanju noktiju onome ko namjerava prinijeti žrtvu. Islamski učenjaci u vezi s ovim pitanjem imaju različite stavove. Seid ibn El-Musejjib, Er-Rebia, Ahmed, Ishak, Ibnul-Munzir i Davud smatraju ove stvari zabranjenim, što dokazuju spoljašnjim značenjem hadisa.

Imam Malik, po jednoj verziji; Eš-Šafi i izrazita većina učenjaka šafijske pravne škole smatraju da je uklanjanje dlaka s tijela, otkidanje dijelova kože i kraćenje noktiju pogrdno.

Imam Ebu Hanife i Malik, po drugoj verziji, smatrali su da to nije problematično. (Mealimus-sunen, 2/196, Et-Temhid, 17/235, Šerhus-sunne, 4/348, EI-Mugni, 9/346, EI-Minhadž, 13/116, EI-Medžmu, 8/363, EI-Mufhim, 5/382, Hiljetul-ulema, 3/371-372, Umdetul-kari, 21/158, i Bezlul-medžhud, 13/12)

Nedvojbeno je da je preče ne činiti ono što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio, radilo se o pogrdnom ili zabranjenom postupku.

Izvor: “Kurban i akika”

Autor: Dr. Safet Kuduzović

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara