Šteta koju muž nanese svojoj ženi

Ako bi čovjek prilikom spolnog odnosa nanio štetu svojoj ženi,u slučaju da se radi o odrasloj ženi koja je u stanju imati spolni odnos,on neće nadoknađivati štetu(ovo je mišljenje Ebu Hanife i Ahmeda,dok Eš-Šafi i Malik prema jednoj predaji smatraju da će muž biti odgovoran). Riječ “ifda” označava prostrano mjesto,a u ovom slučaju odnosi se na spolni odnos. Ove riječi spominju se u ajetu:

” Kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli  i kada su one od vas čvrstu vezu uzele”.

Ova riječ može označavati i dodir.Allahov Poslanik a.s. je rekao: ” Kada neko od vas dodirne rukom svoj spolni organ,neka uzme abdest.” Pod štetom,ovdje se misli na štetu koju joj nanese na njenom spolnom organu.

Izvor: “Fikhus-Sunnah”
Autor: Sheikh Seyyid Sabiq
Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana
Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara