Strpljivost koja je izluđivala nevjernike

U povijesti nije bilo nijedne žene muslimanke da je pokazala takvu strpljivost kao što je bila Sumejja bint Hubat. Strpljivost je jednostavno bila njen zaštitni znak, a takvima je Allah obećao nagradu bez računa. Predočite sebi sliku žene koja je već bila ostarjela i zbog starosti oronula, kako podnosi vrijeđanje i stravično mučenje od strane skupine bezumnika čija su srca bila tvrđa od kamena, a mučili su je i kažnjavali samo zato što je u Allaha, Silnog i jedino hvale Dostojnog vjerovala. Ali, nije samo Sumejja bila izložena osvetničkom mučenju glavešina iz plemena Kurejš, već su i njen muž Jasir i njen sin, njena zjenica oka i plod njenog srca, Ammar, bili izloženi najgoroj patnji i svirepom mučenju. No, i pored toga, Sumejja je dostojanstveno i prkosno podnosila trostruki bol i trostruko mučenje snagom svoga imana koji ju je učinio stamenom i postojanom poput planinskog masiva kojem ogromni valovi patnje i silni vjetrovi mučenja i bola nisu mogli nauditi. I ne samo to, ona je svojim saburom prkosila navjemicima i naprosto ih izluđivala, i zajedno sa svojim mužem i sinom, učinila je da vođe Kurejša budu zapisani i zapamćeni kao kolovođe nevjerstva, zla i nasilja te da zasluže vječnu patnju u džehennemskoj vatri . Ibn Kesir je zabilježio predaju koju prenosi Ibn Ishak u kojoj stoji: “Vođe plemena Benu Mahzum, izvodili su Ammara ibn Jasira i njegovog oca i majku i izlagali ih najgorim vidovima mučenja na vrelome pijesku u vrijeme najveće podnevne žege. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je prolazio pored njih i govorio im: ‘Strpite se, porodica Jasirova, vaše prebivalište je Džennet.'” (Al-Bidaya we an-nihaya, III tom, str. 56-57 ; Ansa ibn Al-Ashraf, I tom, str. 160)
Imam Bejheki bilježi sličnu predaju od Džabira ibn Abdullaha koji je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prolazio pored Ammara i njegovih roditelja dok su ih nevjernici na najsvirepiji način mučili i ponižavali i govorio im je: ‘Radujte se, porodica Ammarova, radujte se, porodica Jasirova, vas čeka mjesto u Džennetu.'”
(Hadis bilježi El-Hakim u djelu Al-Mustadrak, III tom, str. 284, i kaže da mu je lanac prenosilaca vjerodostojan. To isto rekao je i Imam Ez-Zehebi u djelu Al-Hilyetu, I tom, str. 149)

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara