Sve stvoreno mora imati Tvorca

Kur’an iznosi dokaze protiv lažaca, dokaze koji svaki normalan razum mora prihvatiti, tako da logičkim razmišljanjem ne mogu biti odbijeni.

Allah s.w.t. kaže: “Da li su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Da li su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne! Nego, oni nisu uvjereni!” (Et-Tur, 35-36)

Mi postojimo – to je činjenica koju niko ne negira. A i nebesa i Zemlja postoje, u što nema sumnje. U ljudskom umu je uklesano uvjerenje da sve što postoji mora imati svog tvorca. Ovo zna i čoban koji čuva deve u pustinji, pa kaže: “Balega ukazuje na stoku, trag na hodanje, a zar uzdignuta nebesa i raspuknuta zemlja ne ukazuju na Sveznajućeg i Onoga Koji je o svemu obaviješten?” Također, veliki učenjaci i pronalazači su to shvatili proučavajući nauke vezane za život – biologiju, antropologiju, arheologiju…

Učenjaci, također, poznaju “zakon o uzrocima” koji kaže da: “Svaka stvar ne nastaje sama po sebi i bez uzroka,jer stvar sama po sebi ne posjeduje dovoljan uzrok za postojanje, kao što i nije neovisna od promjena. Ona ne može drugom podariti ono što ni sama ne posjeduje.”

Izvor: “Vjerovanje u Allaha u svijetlu Kur’ana i Sunneta”

Autor: Dr. Omer Suleyman Al-Ashkar

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara