Trajanje itikafa

Obavezujući itikaf traje u skladu sa zavjetom koji je čovjek imenovao.Tako,naprimjer,ako se zavjetovao da će itikafiti jedan dan,ili više,on mora to i ispoštovati.

Međutim,dobrovoljni itikaf nije ograničen vremenom. Počinje onog trena kad čovjek zanijeti i odluči boraviti u džamiji,svejedno da li to bilo kratak ili dugačak period. Bit će nagrađen prema provedenom vremenu u džamiji.Ako se desi da izađe iz džamije,a potom se vrati u nju,on svoj nijjet mora obnoviti ako želi i dalje da bude u itikafu. Jala ibn Umejja veli: ” U džamiji provedem sat vremena, i to isključivo radi itikafa.” Ata je rekao: ” U itikaf se ubraja svaki moment proveden u džamiji.Ako čovjek proboravi neko vrijeme u džamiji,smatrajući to hajrom,on je u itikafu, i ni u kojem drugom slučaju ne broji se da je u itikafu.”

Čovjek dobrovoljni itikaf može prekinuti kad god želi,pa čak i prije nego što je naumio. Aiša r.a. veli: “Kad bi Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio započeti sa itikafom,klanjao bi sabah namaz,a potom bi ulazio u prostoriju predviđenu za itikaf.” Prenosi se da je jednom prilikom  htio provesti deset posljednjih ramazana u itikafu,te je naredio da mu se postavi šator u džamiji,što je i učinjeno,Aiša r.a. kaže: “Kad sam to vidjela, i ja sam naredila da mi naprave šator u džamiji,što je i učinjeno. Kad pn klanja sabah namaz i vidje sve te šatore,reče: ” To je, ko biva,dobročinstvo?!” Dalje Aiša pripovjeda: “Zatim je naredio da se njegov šator ukloni, a potom i šatori njegovih žena,a itikaf je prebacio u prvih deset dana(ševvala).”  To što je naredio da se šatori njegovih žena uklone, to je činjenica da se prekinuli itikaf nakon nijjeta,dokazuje da se itikaf može prekinuti. U jednom se hadisu kaže da je čovjeku dozvoljeno zabraniti svojoj ženi da boravi u itikafu bez njegove prethodne dozvole. To je stav većine učenjaka,ali su se ipak razišli u slučaju da doj dozvoli,da li ima pravo da joj nakon toga zabrani?

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara