Učini i ti svoju hidžru

O ti, uspavani, zalutali, odbjegli. Dođi i uhvati se za halku spasa. Dođi prije nego te ovo more nemorala i zla potopi. Ukrcaj se na lađu spasa. Ovu nije pravio Nuh a.s., ali će pomoći nama malim sitnim stvorenjima da se uzdignemo iznad propalica. Učini hidžru iz gafleta u čistu vjeru predaka.

Piše: Senija Braković

hidzrasiradeveKrenimo zajedno. Hajde daj mi ruku svoju. Ova moja nije ruka spasa, ali će zajedno sa tvojom da se bori da probije zidove harama koji se zidaju oko nas. Zajedno ćemo ih preskakati, zaobliaziti, rušiti. Ali samo uz pomoć Onoga za čije ćemo se uže uhvatiti.

Pa zar misliš da je Muhammed, neka je Njegov mir i spas na njega, mogao sam da pobijedi onoliku vojsku mušrika. Zar misliš da je sam mogao da krene iz Mekke voljene u Medinu novu. Da nije bilo Oslonca, da nije bilo Milosti, da nije Muhammed znao da je to put za spas i opstanak ummeta, sigurno ne bi uspio. Imao je Muhammed, a.s., najboljeg Učitelja. Znao je kako će postupiti.

Zar nam to ne bi trebala biti jedna poruka. Ako se mjesto tvoje, u kom si rođen, odrastao, oženio se, djecu izrodio, postalo nemoralno i oholo prema Uzvišenom, nisi siguran u njemu, pa ti se potrudi da im pomogneš da izađu iz gafleta. Dovi Uzvišenom da im pomogne. A ako vidiš, da oni i dalje glavu okreću, da te ponižavaju, znaj da su tako samo sebe ponizili a tebe, in ša Allah, uzvisili kod Gospodara tvoga. A zar to i nije najbolje za tebe?

Sjeti se pod kakvim su uslovima opstali ashabi sa našim vođom, Poslanikom a.s. Sjeti se da ih nije bilo briga da li će živi stići u Medinu, jer su znali da idu samo radi zadovoljstva Allahovog. Da li tebi treba nečije zadovoljstvo mimo Allaha?

Iskreno, najiskrenije, pokajmo se i očistimo svoja srca i duše. Stanimo pred Allaha i posvjedočimo svoju nemoć i sklonost griješenju. Molimo Ga jutrom i večeri, kada se i meleki i šejtani smjenjuju, da nam meleki budu svjedoci a da šejtane otjeramo od sebe. Da nam se ne približavaju ni tokom dana i niti da nas posjećuju u našim snovima.

Zavolimo našeg Poslanika a.s. koji nas je zavolio i kada nije znao ko će doći poslije njega. Ali on voli svoj ummet bezobzira odakle bio i gdje živio. Kada njega zavolimo i Allah će nas voljeti, pa će nas, in ša Allah, zavoljeti i stanovnici zemlje i neba. Bit ćemo počašćeni da se naše ime prolomi tamo gdje se samo čuju imena iskrenih Božijih robova. Ya Allah.

O Gospodaru naš, obraduj nas tom nagradom da Ti se približimo, da naša ljubav prema Tebi i Miljeniku Tvome bude neizmjerna. Molimo Te svim imenima Tvojim, kojima si Sebe nazvao, ili Si ih u tajnom znanju Svome ostavio, da nam olakšaš život na ovome svijetu i da nas uvedeš u bašče Dženneta Svoga. Ya Rabbi, sačuvaj nam mjesto pored Sebe u Džennetu. Amin ya Rabbe-l-alemin.

Za www.islam-iman.com – Piše: Senija Braković

Komentari

komentara