Umejma bint Subejh, majka predvodnika hafiza hadisa

Taj predvodnik hafiza hadisa zvao se Ebu Hurejre Ed-Devsi El-Jemani, ashab koji je prednjačio u poznavanju i prenošenju hadisa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. On je sam prenio tačno 5.374 hadisa. Odrastao je kao siroče, jer mu je otac umro dok je on bio mali, pa je odrastao uz svoju majku, čije stranice životne biografije evo otvaramo da se upoznamo sa tom plemenitom ženom i da iz njenog života uzmemo pouku za naš život. Njeno puno ime je Umejma bint Subejh ibn El-Haris, poznatija kao Ummu Ebu Hurejre. Postala je poznata od onoga dana kada je primila Islam putem dove koju je za nju učio Muhammed, sallallahua lejhi ve sellem. Na osnovu vjerodostojnih izvora saznajemo da je Ebu Hurejre , radijallahu anhu, otišao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu muharremu, sedme hidžretske godine, dok se Muhammed, sallallahua lejhi ve sellem, nalazio u mjestu Hajber, i toga dana primio je Islam i iskreno se zahvalio Uzvišenom Allahu što ga je izveo iz tmine na svjetlo, iz robovanja kipovima, koje su ljudi klesali svojim rukama, u robovanje Allahu Gospodaru svih svjetova. O tom velikom događaju koji je iz temelja promijenio njegov život, Ebu Hurejre priča: “Krenuo sam da posjetim Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i toliko mi se odužilo to putovanje, da sam sam sebi rekao: ‘O kako je samo duga ova noć, al’ sutra će svanuti dan koji će donijeti spas od nevjerstva!’ Na tom putovanju ja sam izgubio roba kojeg sam poveo sa sobom. A kada sam ušao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i dao mu zakletvu na vjernost, rob se pojavio na vratima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao: ‘Ebu Hurejre, ovo je tvoj sluga.’ Odgovorio sam mu: ‘Od danas nije, ja ga oslobađam u ime Allaha.'” I od dana kada je ovaj plemeniti ashab stavio svoju ruku u mubarek ruku našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi mu dao zakletvu na vjernost, nije se više odvajao od njega ni u Medini ni na putovanju i sav svoj život posvetio je slušanju i proučavanju hadisa. Međutim, nakon primanja Islama, pred njim se pojavio krupan problem zbog kojeg je provodio besane noći razmišljajući kako da ga riješi, a taj problem bila je upravo njegova majka, Umejma bint Subejh, jer je odbila da primi Islam i da stane pod zastavu prvih i slavnih muslimanki toga doba. Umejma je ustrajavala u svome nevjerstvu izvjesno vrijeme iako je njen sin Ebu Hurejre uložio maksimum truda da ona postane muslimanka. Kad god ju je na najljepši način pokušao ubijediti da izgovori šehadet i da postane muslimanka, ona je ljutito odbijala i odgovarala mu riječima punim pakosti i uvrede.

Nakon Poslanikove dove primila Islam

No, i pored toga, Ebu Hurejre nije odustajao niti se zaustavio samo na tome, već je svoj problem iznio pred Allahovog Poslanika tražeći kod njega utjehu i nadu. I, naravno, našao ju je. Pa prepustimo Ebu Hurejri da nam lično ispriča priču o primanju Islama njegove majke Umejme bint Subejh. Naime, Imam Muslim u svom Sahihu zabilježio je predaju od Ebu Hurejre, koji je kazao: “Moja majka nije ostavila idolopoklonstvo i ja sam je neprestano pozivao u Islam, ali je ona odbijala da prihvati moj poziv. Jednog dana sam joj pričao o Islamu i o veličini Poslanikove ličnosti, a ona je počela vrijeđati Poslanika. To mi je teško palo i otišao sam Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, plačući. Rekao sam mu: ‘Allahov Poslaniče, ja sam pozivao svoju majku u Islam, a ona je stalno odbijala. Danas sam je ponovo pozivao, a ona je počela tebe vrijeđati i to me je mnogo zaboljelo, pa zamoli Allaha da uputi moju majku.’ Tada je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,podigao svoje ruke i uputio ovu dovu: ‘Gospodaru moj, uputi Ebu Hurejrinu majku!’ Radostan zbog Poslanikove dove, vratio sam se kući, ali, kad sam htio ući, vrata su bila zaključana. Moja majka je čula da sam se vratio, pa mi je rekla: ‘Ebu Hurejre, sačekaj malo!’ Dok sam ja stajao pred vratima, ona se okupala, obukla novu odjeću, a zatim se pojavila na vratima govoreći: ‘Svjedočim da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob i poslanik!’ Istog trenutka vratio sam se Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, plačući, ali ovaj put od sreće i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, raduj se, Allah je uslišao tvoju dovu i uputio moju majku.'”

Dvoje omiljenih među muslimanima

Ebu Hurejri, radijallahu anhu, se srce smirilo nakon što mu je majka primila Islam i nestala je sva tuga i briga koju je prije toga osjećao i nosio u svojim grudima. Međutim, pošto je bio siguran da se Poslanikova dova ne odbija, on je iskoristio priliku i zamolio Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da još jedanput uputi dovu za njega i njegovu majku. Rekao mu je: “Allahov Poslaniče, zamoli Allaha da mene i moju majku zavole svi muslimani i da mi volimo sve muslimane.” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je to i učinio i nakon toga Ebu Hurejre je rekao: “Nije bio ni jedan musliman da je čuo za mene, makar me i ne vidio, ili da je vidio moju majku, a da nas nije zavolio.” Ovaj hadis je jedan od dokaza poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i on je potvrđen u životu kroz cjelokupnu povijest Islama, jer je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, uistinu omiljen kod svih iskrenih muslimana i Uzvišeni Allah je podigao spomen na njega još na dunjaluku i učinio ga prenosiocem Poslanikovih hadisa koje učeni ljudi i imami u mesdžidima redovno citiraju na svojim predavanjima i hutbama, a uz te hadise najčešće se spominje ime Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Osim što je bio poznat po prenošenju hadisa, ovaj plemeniti ashab bio je poznat i po dobročinstvu prema svojoj majci. U tom smislu su i njegove riječi: “Tako mi Allaha, da nije hadža, džihada i dobročinstva prema majci, poželio bih da umrem kao obični rob.” Jedan u nizu primjera njegovog dobročinstva prema majci i osjećanja ponosa što mu je Umejma bint Subejh majka, jeste onaj što ga prenosi Muhammed ibn
Sirin od Ebu Hurejre koji je rekao: “Halifa Omer, radijallahu anhu, mi je ponudio da radim kod njega kao službenik, a ja sam to odbio. Čudeći se zbog toga, Omer mi je kazao: ‘Zar ti da odbijaš posao službenika, a prihvatio ga je
onaj koji je bio bolji od tebe?’ Upitao sam: ‘A ko je on?’ Odgovorio je: ‘Jusuf alejhi selam.’ Ja sam tada rekao: ‘Jusuf, Allahov poslanik, sin poslanika i unuk poslanika, a ja sam Ebu Hurejre, sin Umejme bint Subejh i bojim se tri stvari i još dvije pored toga.’ Onda ga je halifa Omer, radijallahu anhu, upitao: ‘A zašto jednostavno nisi rekao pet stvari?’ Ja sam mu odgovorio: ‘Bojim se da kažem nešto bez znanja, da sudim bez blagosti, da budem zbog toga kažnjen, da potpuno ostanem bez imetka i da mi čast bude napadnuta. ‘”

Darežljiva i plemenita žena

Na polju dobročinstva i darežljivosti, Umejma je bila nadaleko poznata žena i redovno je pripremala hranu za goste njenog sina bez obzira koliko ih je bilo. U tom pogledu, Humejd ibn Malik ibn Husejm spominje predaju u kojoj stoji: “Sjedio sam sa Ebu Hurejrom u naselju Akik kada mu je u goste došla skupina ljudi i on mi je rekao: ‘Idi do moje majke i reci joj da je selami njen sin Ebu Hurejre i da pita može li spremiti hranu za nas i za goste?’ Uradio sam kako mi je rekao, a njegova majka je odmah stavila tri pogače u tepsiju, malo ulja i soli i ja sam to donio pred goste. Kada je to vidio Ebu Hurejre, radijallahu anhu, izgovorio je tekbir i rekao: ‘Hvala Allahu koji nas je nahranio hljebom nakon što od hrane dugo vremena nismo imali ništa drugo osim hurmi i vode. ‘” Postoje predaje da je ova plemenita žena živjela jako dugo, čak u toku cijelog perioda vladavine pravo vjernih halifa (hulefa’u-l-rašidin), ali, nažalost, ne zna se tačna godina njenog preseljenja na ahiret, osim što je poznato da je umrla u Medini. Gospodaru naš, Ti budi svjedok naše ljubavi prema Ehu Hurejri i njegovoj majci, Umejmi i upiši to u naša dobra djela i nastani nas u Džennetima Adna zajedno sa njima i ostalim ashabima.

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara