Ummu Ejjub El-Ensari, Poslanikova kuharica

Jedna od odlika ove plemenite ashabijke bila je i njeno nastojanje i trud da svaki dan priprema hranu koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše volio. To joj je predstavljalo veliko zadovoljstvo i jedva je čekala da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poželi neku vrstu hrane, pa da je ona napravi. Belazuri spominje predaju da je jednom prilikom Ummu Ejjub upitana o tome koju hranu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše volio, pa je odgovorila: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije naređivao da mu se pravi neko specijalno jelo, niti je kudio hranu. Međutim, mene je obavijestio moj muž, Ebu Ejjub, da je on jedne noći večerao zajedno sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, supu ili čorbu sa mesom, koju mu je donio Sad ibn Ubade, i primijetio je da ju je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, svu popio i da ni kap nije u posudi ostala. Zbog toga sam mu ja često pravila tu čorbu, kao i herisu (prekrupa sa mesom), koju je posebno volio.” (Ansab al-Ešraf, I tom, str. 267)

Jednom prilikom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zajedno sa Ebu Bekrom i Omerom, radijallahu anhu izašao u mesdžid, i pošto su bili gladni, iz mesdžida su otišli do kuće Ebu Ejjuba. Dočekala ih je njegova supruga Ummu Ejjub i rekla: “Dobro došao Allahov Poslanik i njegovi prijatelji!” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: “A gdje je Ebu Ejjub?” U tom trenutku, Ebu Ejjub je bio u palmiku blizu kuće i čim je čuo Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, glas, dotrčao je do kuće i izrazio mu dobrodošlicu, a zatim se vratio i otkinuo jednu rodnu palminu granu na kojoj je bilo suhih, zrelih i nedozrelih datula. Kada je to vidio, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Dosta su nam bile i suhe datule.” Ebu Ejjub, radijallahu anhu je odgovorio: “Allahov Poslaniče, ja želim da kušate sve tri vrste i da vam zakoljem ovcu za ručak, pa bujrum, uđite u kuću!” Tada mu je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako već želiš da nas ugostiš, onda nemoj klati ovcu koja se muze.” Ebu Ejjub je poslušao savjet i zaklao janje, a onda je rekao suprugi Ummu Ejjub: “Tako ti Allaha, ispeci nam i pripremi za ručak ovo janje, jer ti to najbolje znaš.” Nakon što je ručak bio gotov, Ummu Ejjub je stavila meso na sofru, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je jedan komad pečenog mesa i stavio ga u somun i rekao: “Ebu Ejjube, odnesi ovo mojoj kćerki Fatimi, ja ne pamtim kad je ona zadnji put jela meso.” Nakon ručka, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kruh, meso, nedozrele, svježe i suhe datule”, pa je zaplakao i dodao: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, ovo su uistinu blagodati za koje će ljudi biti pitani na Sudnjem danu.” Njegovi ashabi su osjetili nelagodu zbog toga i kao da im je bilo krivo što su jeli meso, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pošto je primijetio kod njih zabrinutost, rekao je: “Nisam tako mislio, već vam želim skrenuti pažnju da kada vam Allah podari iz Svoga obilja i kada se nađete za ovakvom sofrom, kažete prije nego što pođete jesti: ‘Bismillah! ‘, a poslije jela kažete: ‘Hvala Allahu Koji nas je nahranio i Koji nam je podario blagodati iz Svoga obilja’, to je zamjena i zahvala za
ovu blagodat.” (An hajati-s-sahabeti, I tom, str. 457)

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara