Unija islamskih učenjaka: Vatrom kažnjava samo Gospodar vatre

Svjetska unija islamske uleme žestoko je osudila čin spaljivanja jordanskog pilota Muaza el-Kesasija. Ovaj postupak takozvane Organizacije Islamske države Iraka je zločin, suprotan šerijatu i vjerovjesnikovom sunnetu.

UNIJABrutalno spaljivanje jordanskog pilota u suprotnosti je sa viševjekovnom praksom muslimana i nije zasnovano niti na jednom šerijatskom pravilu ili normi na osnovu kojih se donose fetve.

Unija potvrđuje da ova ekstremna organizacija ni u čemu ne predstavlja islam, a njeni postupci konstantno nanose štetu islamu.

Unija, također, podsjeća kako su u ovom konkretnom slučaju zanemarivane osnovne intencije šerijata, kao i vjerovjesničke prakse: „Vatrom kažnjava samo Gospodar vatre“ i u drugom hadisu u kojem stoji: „Vatrom kažnjava samo Allah.“Svjetska unija islamske uleme poziva islamski ummet da se žestoko suprotstavi ovoj ekstremnoj i devijantnoj ideji, te da se ljudima pojasni istina i razotkriju ove devijantne ideje, kao i da se suprotstave ekstremnim organizacijama koje iskrivljuju sliku islama pred svijetom.

Rijaset.ba

Komentari

komentara