Unije islamskih učenjaka osuđuje cionistički masakr u pojasu Gaze

Prevod: Semir Rebronja, prof.

www.islam-iman.com – Hvala Allahu, neka je salevat i selam na Muhammeda, Allahovog poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede

Unija islamskih učenjaka pomno prati dešavanja u Palestini, s posebnim osvrtom na situaciju u Gazi, Unija, također, prati i zločine i masakre prema stanovništvu Gaze, koje provodi cionistička tvorevina, koji su odnijeli na desetine šehida i ranjenih stanovnika ove čvrste i borbi predane zajednice, na čelu sa Generalnim sekretarom Štaba narodnog otpora šejhom Zuhejrom el-Kajsijem.
U kontekstu ovog zločina i nasilja kojeg Izraelci sprovode nad našom braćom u Gazi i cijeloj Palestini, Svjetska unija islamskih učenjaka iznosi sljedeći stav:

Prvo: Unija iskazuje svoju potpunu solidarnost i podršku čvrstom i herojskom narodu Gazze, narodu ponosne Gazze. Porodicama šehida iskazujemo duboku ta’ziju i izražavamo žaljenje zbog ranjenika koji su žrtve zločinačkih napada cionističkih neprijatelja na Gazzu. Uzvišeni Allah kaže: „Nemojte smatrati mrtvim one koji su na Allahovom putu poginuli, oni su živi i kod Gospodara svoga opskrbljeni.“ (Ali Imran, 169) Uzvišeni također kaže: „…jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpiti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti.“ (Et-Tevba, 120)

Drugo: Unija najoštrije kritikuje cionističku tiransku tvorevinu zbog zvjrskih postupaka koje provodi protiv golorukog palestinskog naroda, optuživši je za potpunu odgovornost za ono što se dešava. Podsjećamo da će obećanje istine sigurno doći, neminovno nastupiti, uskoro će ta, do sada nesavladiva snaga biti poražena, a sa njim će nestati i tvorevina zla i nepravde.

Treće: Unija traži od Organizacije islamske konferencije, Arapske lige, humanitarnih organizacija, udruženja za zaštitu ljudskih prava da ispune svoju obavezu naspram potlačenog palestinskog naroda, koji traži svoju zamlju, svoja legitimna prava i ljudsko dostojanstvo. Pozivamo međunarodnu zajednicu, svjetske prvake, ustanove i udruženja nevladinog sektora i civilnog društva da izvrše svoje obaveze prema palestinskom pitanju.

Četvrto: pozivamo vlade i narode arapskih država koje su porušile kipove tiranskih vladara u revolucijama arapskog proljeća da pomognu narod Palestine, da stanu na njihovu stranu kako bi zaštitili stanovništvo Gazze i sve druge palestinske svetinje, a na prvom mjestu Plemeniti Kuds.
„A mnogobošci će sigurno saznati u kakvu će se muku uvaliti.“ (Eš-Šuara, 227)

Doha, 18. Rebiul-ahir, 1433.
11.3.2012.

Predsjednik Unije: Prof. Dr. Jusuf el-Karadavi
Generalni sekretar: Prof. Dr. Ali Kurrahdagi
Izvor: iumsonline.org
Za www.islam-iman.com – Preveo: Semir Rebronja, prof.
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara