Utvrđivanje početka Ramazana

Početak Ramazana utvrđuje se viđenjem mlađaka,a njegovo viđenje potvrđujemo svjedočenjem jedne povjerljive osobe,ili namirivanjem mjeseca Šabana trideset dana. Ibn Omer veli: ” Ljudi su iščekivali da se pojavi hilal,pa sam rekao Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem,da sam vidio mlađak,nakon čega je naredio ljudima da započnu s postom!”(Bilježi Ebu Davud, a El-Hakim i Ibn Hibban vele da je hadis vjerodostojan)

Ebu Hurejre veli da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: ” Počnite s postom kada vidite mlađak,a završite kad ga ponovo vidite,a ako ga ne mognete vidjeti,onda na prethodni mjesec,šaban namirite trideset dana.”(Buharija,Muslim)

Et-Tirmizi veli: “Ovo većina islamskih učenjaka prakticira. Još su kazali: “Dovoljno je svjedočenje jedne  povjerljive osobe za utvrđivanje posta.” Ovo je stav Ibn el-Mubareka, Eš-Šafija, i Ahmeda. En-Nevevi veli: ” Ovo je preferirajući stav!”

Hilal mjeseca Ševvala utvrđuje se namirivanjem Ramazana trideset dana, i nije dovoljno svjedočenje jedne osobe, prema mišljenju većine islamskih učenjaka.

Oni za to uvjetuju svjedočenje dvojice pravednih, dok Ebu Sevr ne pravi razliku između utvrđivanja hilala za mjesec Ševval i za mjesec Ramazan. On smatra da je za to dovoljno svjedočenje jednog pravednog čovjeka.

Ibn Rušd veli: “Ebu Bekr ibn el-Munzir slaže se sa stavom Ebu Sevra, a također mislim da je to i stav zahirija.”

Ebu Bekr ibn el-Munzir za svoj se stav poziva na konsenzus islamskih učenjaka, koji smatraju da se mora omrsiti, a i početi s postom, na osnovu svjedočenja jednog čovjeka (koji tvrdi da je vidio hilal)! Prema tome, mi također na taj način mi moramo prihvatiti utvrđivanje početka i kraja Ramazana, jer su početak i kraj mjeseca granice početka i kraja posta.

Eš-Ševkani veli: “Prema tome, nema vjerodostojnog dokaza u kojem se uvjetuje svjedočenje dvojice za istek mjeseca Ramazana. U skladu s tim, zadovoljit ćemo se svjedočenjem jednog pravednog čovjeka analogno svjedočenju također jednog pravednog čovjeka za utvrđivanje početka Ramazana.

Također, kao dokaz možemo uzeti činjenicu da se u ibadetima prihvataju predanja koja prenosi pojedinac, pa se analogijom dokazuje da se takva predanja mogu prihvatiti i u ostalim granama Islama, osim ako postoji dokaz koji izuzima neke situacije, kao što je svjedočenje prilikom utvrđivanja imetka i sl. U ovom se slučajuprihvata stav Ebu Sevra.

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara