Višeženstvo

Prije islama višeženstvo je, bez ikakvih ograničenja, bilo poznato svim ranijim narodima i vjerama. ko je za to sposoban i siguran da će biti pravedan prema suprugama:… onda se ženite sa onima ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije sa po tri i sa po četiri.

brak1A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom (En-Nisa’,3). U ovo naše vrijeme često se čuju glasovi onih koji zagovaraju potpunu jednakost između muškarca i žene. Mnogi savremeni građanski zakoni smatraju višeženstvo zločinom za koji treba kažnjavati, dok muškarcima i ženama douvoljavaju da seksualne odnose održavaju van okvira braka.

Ono u što nema sumnje jeste to da postoji više specifičnih situacija koje muškarcu mogu dopustiti da, ne samo oženi više nego jednu ženu već to ženi čini počast, kao npr. kad se radi o neplodnoj ženi koja ne može roditi, ili ima neku bolest koja sprečava da ima spolni odnos, ili ako muž ženu počne prezirati toliko da ne koristi arbitriranje.

Navedene i slične situacije mužu omogućuju da ženu otpusti bez zapreke. Međutim, ako bi muž, uprkos svemu,ostavio takvu ženu u okrilju braka, kako bi bila zaštićena i sačuvana, a istovremeno oženio pored nje i drugu ženu, to bi bio jedan plemenit i lijep postupak, i to je svakako za ženu bolje (od toga da bude raspuštenica, prim. prev.) Budući da druga žena, koja pristane na brak  s njim pored prve žene, na to nije prisiljena, to znači da je višeženstvo u ovakvim situacijama u interesu obje žene.

Postoje i iznimne društvene okolnosti u kojima se smanji broj muškaraca a poveća broj žena, kao što se npr. događa nakon ratova, kad poraste procenat žena u odnosu na muškarce, pa višeženstvo postaje moralna i humana dužnost, kojom se zadovoljava potreba žene za mužem, a društvo se štiti od razvrata i nereda.

Treba imati u vidu i to da su statistički popisi u svim zajednicama i u svim povijesnim razdobljima, u normalnim okolnostima, pokazivali da je broj žena uvijek bio malo veći od broja muškaraca, prosječno do 3%. Ako prihvatimo to da je Allah dž.š., načelno za svakog muškarca stvorio jednu ženu, to znači da bi jedan broj žena bio bez muža. Zato je potrebno da poneki muškarac brak ponudi više nego jednoj ženi. Kad višeženstvo ne bi bilo dozvoljeno, šta bi se u sličnim situacijama moglo raditi, šta bi bilo rješenje?

Onaj Koji je stvorio muškarca i ženu, dozvolio je i višeženstvo. Zakonodavstvo od  Allaha dolazi da regulira svijet koji je Allah stvorio, a zakonodavstvo i svijet se međusobno dopunjuju i nisu u koliziji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!( El-A’raf, 54.)

Ako pojedini muslimani ponekad zloupotrebljavaju višeženstvo, koristeći ga bez pridržavanja uvjeta i normi, to se treba popravljati obavezivanjem na pridržavanje, a ne ukidanjem zakonskih propisa koje bi dovelo do velikih šteta na račun prava žene i prava društva.

Izvor: Islamka povelja – Svjetska Unija islamskih učenjaka

Komentari

komentara