Vjera, to je život

Najveći nesretnici jesu oni koji su propustili blago imana i bogatstvo čvrstog imana.
Oni zauvijek žive u tjeskobi, nemiru, bijesu i poniženju.

“A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom ziviti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti”
(Ta‐Ha, 124)

Samo vjerovanje u Allaha, Gospodara svjetova, čini dušu sretnom, čisti je, uveseljava i iz nje briše brigu, tugu i nemir. Život ima dobar okus jedino uz vjeru. Za bezbožnike i nevjernike jedini spas od tjeskobnog i mučnog života predstavlja samoubistvo. Kako li je samo jadan život bez vjere! Kako li strašno vječno prokletstvo čeka one koji na Zemlji skrenu s Allahova puta.

“…i da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao sto ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni!” (El‐An’am, 110).

Zaista je došlo vrijeme da se ljudi istinski uvjere i da povjeruju da nema boga osim Allaha. Naime, toliko smo iskustva stekli, toliko je stoljeća prošlo koja nam govore da je nevjerovanje laž, idolatrija prokletstvo, a da su poslanici istinu kazivali, i, konačno, daje Allah istina, Vladar svega. Samo On zahvalu zaslužuje i samo On sve može.
Samo s imanom bit ćeš sretan i spokojan bilo da si jak ili nemoćan, bilo da je hladno ili toplo.

“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En‐Nahl, 97)

Pod izrazom “lijep život” koji se spominje u navedenom ajetu misli se na spokoj duše onih koji čekaju sastanak s Gospodarom, na postojanost njihove ljubavi prema Stvoritelju, čistoću njihovog bića od zla i štetnosti, njihovu smirenost u teškim situacijama, pomirenje sa sudbinom i zadovoljstvo njime jer su oni zadovoljni da im Allah bude gospodar, Islam vjera, a poslanik i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara