Vrijednost mjeseca Ramazana i vrijednost djela u njemu

Ebu Hurejre veli da je Allahov Poslanik a.s. kada se približio Ramazan rekao: “Došao vam je mubarek mjesec u kojem vam je propisan post. U njemu se otvaraju džennetska,a zatvaraju džehennemska vrata i vezivaju se šejtani. U njemu se nalazi noć vrijednija od hiljadu mjeseci,i kome bude  uskraćeno njeno dobro,mnogo je izgubio!”(Bilježi Ahmed,En-Nesai i el Bejheki)

Arfedža veli: “Bio sam kod Utbe ibn Ferkeda,koji je pričao o Ramazanu, te nam dođe ashab Allahovog Poslanika salallahu alejhi ve sellam,Utba ušuti,a ashab nastavi: “Čuo sam Allahovog Poslanika a.s.,kada je pričao o Ramazanu,rekavši: “Tada se pootvaraju Dženneta,pozavaraju vrata Džehennema i povežu se šejtani .’ Potom je kazao: ‘Onda će melek reći: ‘O ti koji želiš dobro,raduj se,a ti koji želiš zlo,suzdrži se dok Ramazan prođe!””(Bilježi ga Ahmed, i En-Nesai.Niz prenosilaca ovog hadisa jer dobar)

Ebu Hurejre veli da je Vjerovjesnik a.s. rekao: “Pet dnevnih namaza,džuma do džume,i Ramazan do Ramazana brišu grijehe počinjene između toga,pod uvjetom da se ne čine veliki grijesi.”(Muslim)

Ebu Seid el Hudri r.a.,veli da je Poslanik a.s. rekao: “Ko isposti Ramazan,oprostit će mu se grijesi koje je počinio prije Ramazana.”(Ahmed,Bejheki, dobar je niz prenosilaca)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko isposti Ramazan,vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi,oprostit će mu se prethodni grijesi.”(Bilježi ga Ahmed i autori Sunena)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara