Vrijednost mjeseca Ramazana II dio

425Meleki traže oprost za postača

Meleki su Allahovi plemeniti robovi koji nimalo ne griješe prema Allahovim naredbama, već izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da će im se primiti dova koju im je Allah dozvolio da upućuju. Dakle, melekima je dozvoljeno da upućuju dovu za postače kako bi se time ukazalo na njihovo dobro djelo, položaj i vrijednost njihova posta. Istigfar ima značenje traženja oprosta i prekrivanja i prelaska preko grijeha i na dunjaluku i na ahiretu. A zar to nije jedna od najvećih potreba, jedan od najvećih ciljeva?! Svaki čovjek je grješnik, upropaštava svoju dušu, i kao takvome potreban mu je Allahov oprost.

Allahovo uljepšavanje postačevog mjesta u Džennetu

Uzvišeni Allah svaki dan uljepšava Džennet govoreći: “Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe, i usmjere se prema tebi”, tj. odbace tegobe i nedaće dunjaluka i požure sa činjenjem dobrih djela u kojima je i dunjalučka i ahiretska sreća i put do Kuće mira i plemenitosti. Allah, subhanehu ve te’ala, govori to svaki dan i uljepšava Džennet, pripremajući ga za Svoje pokorne robove, podstičući ih na put koji vodi do Vječne kuće.

Vezivanje šejtana u Ramazanu

Nepokorni šejtani vezuju se u lance i okove, tako da ne mogu doći do Allahovih dobrih robova koje žele odvesti sa Pravog puta na stranputicu, odvratiti od činjenja dobrih djela. Na ovaj način Allah je ukazao Svoju pomoć postačima zaštitivši ih od neprijatelja koji poziva svoje pristalice da budu stanovnici Vatre. Zbog toga, primijetit ćete kako dobri ljudi imaju više želje za činjenjem dobrih djela i ostavijanjem loših djela u ovome mjesecu nego u bilo kojem drugom.

Izvor: “Ramazanska sijela”

Autor: Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Useymeen

Priredio: Namik.E.Galiajšević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara