Vrijednost mjeseca Ramazana I dio

Usaymeen 1100

Zadah iz usta postača ljepši je od mirisa miska

Zadah iz usta postača ljepši je Allahu subhanehu ve te’ala, od mirisa miska. (Buharija i Muslim)

Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je Allahu Uzvišenom ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah proizašao iz ibadeta Allahu, subhanehu ve  te’ala, pokornosti Njemu Uzvišenom. Otuda, svako stanje koje proizilazi iz ibadeta i pokornosti Allahu subhanehu ve te’ala, Allahu je drago i Allah će za takvo stanje uzvratiti dobrim boljim i ljepšim.

Zar ne vidite šehida koji je ubijen na Allahovom putu iz želje za uzdizanjem Allahove riječi?!  Doći će na Sudnji dan a iz njegove rane će istjecati krv: boja će biti boja krvi, a miris će biti miris miska! Na Hadždžu, Svevišnji Allah ponosi se hadžijama,dok su na Arefatu pred Svojim melekima i kaže: “Pogledajte u ove moje robove! Došli su mi raščupani i prašnjavi!”
(Ahmed i Ibn Hibban,hadis je  vjerodostojan na osnovu drugih hadisa)

Takav njihov izgled, raščupani i prašnjavi, drag je Allahu subhanehu ve te’ala, na ovome mjestu jer je nastao kao posljedica pokornosti Allahu i ostavljanja zabranjenih stvari u ihramima,ali i ostavljanja strasti.

Izvor: “Ramazanska sijela”

Autor: Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Useymeen

Priredio: Namik.E.Galiajšević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara