Vrijeme Bajram namaza

Vrijeme  klanjanja bajram namaza jeste nakon izlaska sunca koliko tri metra,pa do podne. Prenosi se od Džunduba da je rekao: ” Vjerovjesnik a.s. klanjao nam je Ramazanski bajram,a sunce je izišlo koliko dva koplja(dužina dva koplja iznosi tri metra), a Kurban bajram kada je sunce izašlo koliko jedno koplje.” Kaže Eš-Ševkani da je ovaj hadis najbolji među hadisima koji govore o određivanju vremena bajram namaza. U hadisu se preporučuje  požurivanje s Kurban bajramom,a odgađanje Ramazanskog bajrama. Ibn Kudama kaže: “Sunnet je da se požuri s Kurban bajramom,kako bi se blagovremeno zaklao kurban, a da se odgodi Ramazanski bajram,kako bi se ostavilo prostora za davanje sadakatul fitra,a u tome ne znam da postoje razilaženje među ulemom.

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara