Vrijeme Bajram namaza

Vrijeme klanjanja Bajram namaza jeste nakon izlaska sunca koliko tri metra, pa do podne. Prenosi se od Džunduba da je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao nam je Ramazanski bajram, a sunce je izašlo koliko dva koplja (Dužina jednog koplja iznosi tri metra), a Kurban-bajram kada je sunce izašlo jedno koplje.”
Kaže Eš-Ševkani da je ovaj hadis najbolji među hadisima koji govore o određivanju vremena Bajram namaza. U hadisu se preporučuje požurivanje s Kurban-Bajramom, a odgađanje Ramazanskog Bajrama. Ibn Kudama kaže: ” Sunnet je da se požuri s Kurban bajramom, kako bi se blagovremeno zaklao kurban, a da se odgodi Ramazanski bajram, kako bi se ostavilo prostora za davanje sadekatul-fitra, a u tome ne znam da postoje razilaženje među ulemom.”

Izvor: “Fikhus-Sunnah”
Autor: Sheikh Seyyid Sabiq
Priredio: Namik. E. Galijašević
Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara