Zabranjeno je nasilje nad nevinima

www.islam-iman.com – Islam ne dozvoljava nasilje nad nevinom osobom ni o kojem slučaju, i bilo u kome da se radi, svejedno da li je posrijedi napad na život, čast ili imetak, da li je napadač bio zapovjednik (emir) ili vođa (halifa). Njihovo namještenje im ne daje vlast nad životima ljudi niti nad njihovomimovinom, njihovom vanjštinom ili intimom. Poslanik, s.a.v.s., obznanio je prisutnima na Oprosnom hadždžu da su krv, imovina i čast ljudi sveti, zauvijek do Sudnjega dana.

Ova zabrana se ne odnosi samo na muslimane, već obuhvaća muslimane i ostale ljude koji nisu u ratu sa njima. U slučaju rala i borbe, islam ne dozvoljava ubijanje onih koji se ne bore, žena, djece i starih, kao i sveštenika- osamljenika u samostanima radi bogoštovlja.
Povjesničari sa zapada primijetili su da povijest nije upoznala osvajače pravednije i milostivije od Arapa, tj. muslimana. Štaviše islam zabranjuje mrcvarenje životinja, a šta je tek sa čovjekom? U Sahihu se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao”da je žena ušla u Džehennem zbog mačke koju je zatvorila i nije je hranila, niti joj dala da sebi lovi gmizavce.”

Kakav je tek položaj onoga ko zatvori ljude i zastrašuje ih dovodeći ih u strašan nemir i prestrašenost?
U hadisu koga prenosi Numan b. Bešir kaže se: “Bili smo sa Allahovim poslanikom, s.a.v.s., na putovanju, pa se čovjek na svojoj jahalici počeo njihati, tj. obuzeo ga je drijem. Drugi čovjek je uzeo strijelu iz svog tobaka i malo ga njome razbudio, te se on uplašio. Poslanik, s.a.v.s., je tom prilikom rekao:”Nije dozvoljeno čovjeku da zastrašuje muslimana.”77Ibn Ebi Lejla je prenio od brojnih ashaba Poslanikove riječi o ovome. Znači, zastrašivanje je zabranjeno (haram), makar bilo u ovako prostom obliku, zbog šale i igranja, ako je posljedica nečija zastrašenost i uplašenost.

Šta je sa onima koji žive više od dvije sedmice (u ovakvom strahu), kad im se čini svaki sat kao mjesec a svaka noć kao vječnost, kad svakog trena očekuju da otmičari izvrše svoju prijetnju ubistva jednog ili više njih, a ta ubistva bi im služila kao sredstvo prinude nad onima koji odlučuju. Zbog svoje ludosti oni teroriziraju putnike aviona, koji niti se odmaraju kada spavaju, niti kada sjede na sjedištima ikoji su zatvorenici van zatvora.

Izvor: “Savremene fetve”-Šejh dr. Jusuf El-Karadavi
Pripremio: Adnan E. Čolo

Komentari

komentara