Zanima me dali su Enan, Erim i Elim islamska imena?

Odgovor: Es-Selamu alejkum. Enan, ukoliko početno slovo umjesto elifa bude ajn, tj. ‘anan, tada je značenje ‘nebo’, i ovo  ime je poznato među muslimanima, ali Enan sa elifom, tj. Enan, nije poznato.
Erim je arapska riječ koja se koristi kada želimo reći da nema nikoga u kući, i ne upotrebljava se za nadijevanje imena.
Elim, ukoliko počinje sa elifom, tj. elim, tada znači  ‘patnja’ i u Kur’anu se spominje na dosta mjesta, pa naravno nećemo je koristiti za nadjevanje imena, a ukoliko je umjesto elifa ajn, tj. alim tada znači onaj koji dobro zna, a to je ime od Allahovih lijepih imena, pa ne može se dati ime alim bez prethodno da dodamo riječ abd, tj. abdulalim, što znači rob onoga koji sve zna.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara