Zašto HALAL HAMAJLIJA?

Zbog toga što još uvijek ogroman broj Bošnjaka koji islam ne živi niti ga doživljava kao svoj životni put, utjehu i spas traži u hamajlijama. U njima traži i zaštitu.

halalhamajlija

Masa raznih hoštaplara i ljudi zlog nefsa iskorištava ovo neznanje i prodaje im ono što malo vrijedi, kupujući Džehennem, a prodajući, na taj način, Džennet.

Na sceni je velika eksploatacija neukih.
Hamajlije koje im se prodaju i serviraju, najčešće su skup hijeroglifa i sihribaskih zapisa od kojih nikakva hajra nema, sem što će još zrno dunjaluka ugrabiti producenti istih koji dušu prodaše Iblisu i štićenicima njegovim za nešto što malo vrijedi.

E, zbog toga HALAL HAMAJLIJA, u kojoj je svaka od 40 dova dostatna zaštita onima koji zaštitu traže i njozi teže, a antibiotik najbolje djeluje kada se kompletan upotrijebi, tj. do kraja izkonzumira.

Stoga, ova knjiga postiže svoj puni efekat i dostiže svoju puninu kada se kompletna pročita i stalno iščitava.

Nadajući se da će ova knjiga krasiti naša srca i duše, obogatiti naš rječnik kojim se obraćamo Allahu Uzvišenom, biti štivo koje će se čitati na Arefatu i Muzdelifi, i u tavafu oko Ka’be, te da će stajati pored Mushafa u našim kućama…iskreno vam je predajem, moji Bošnjaci, narode moj, i svi oni koji bosanski jezik razumiju, a do kojih će ova brošura doći.

ve selam…
Allahov rob, potreban Njegove milosti i oprosta,
Sanin Musa.

Komentari

komentara