Zašto hoće krst na Zlatištu?

Zato što u srcima nose neutoljivu žeđ i potrebu za pokrštavanjem. Sad, ipak, nije moderno u, 21. stoljeću, pokrštavati ljude, saznaće se…
Autor: Sanin Musa, prof.
saninmHaj’mo pokrštavati, onda, brda!
Imate otuda masu brda, ni krivih ni dužnih, a pokrštenih…
Mostar, Skoplje…hoće se evo i u Sarajevu.

U stvari, to je poruka kakvu i horoz (pijetao) upućuje kokoški kad joj se popne na leđa-ŽIVI TI, AL’ DA ZNAŠ KO JE GLAVNI!

Nama krst nikada nije smetao.
Ipak nikad ne vidjeh dijete koje je dobilo prutom po turu, da je uzelo taj prut i stavilo ga na pijedestal.

Ne, dijete samo gleda kako će doći do pruta, a da ga ne vidi babo, kako bi isti prut slomilo.
Pa ako je Isus (Isa,a.s.), za kojeg kršćani/hrišćani vjeruju da je razapet na krstu, uistinu razapet, zar taj krst ne bi trebao da nam stvara muku i bol kada ga vidimo, a ne da ga uzimamo predmetom slavljenja?!

Mi muslimani vjerujemo čvrsto, i od tog nema odstupanja ni koliko milimetar, da Isa, a.s. (Isus) nije razapet na krstu.

“…NEGO GA JE ALLAH UZDIGAO K SEBI!” (Kur’an; 4: 158.)

Razapinjanja je možda i bilo, ali to nikako nije bio Isa, a.s.
Izvori nam govore da u vrijeme kada je razapinjanje bilo raširena i popularna praksa, krst nije izgledao ovako kako ga današnji protagonisti predstavljaju, nego je bio u obliku slova T.

Znači, još jedna kontradiktornost koju ne bi smjeli prihvatati, ako smo iskreni vjernici.
Molim Allaha da nas uputi i neka je mir onima koji slijede Pravi put!

Komentari

komentara