Želim da ovakav hrom uđem u Džennet

786786786Amr ibn Džemuh, r.a., je svoje srce i svoj život posvetio Allahu dž.š. Bio je jedan od Medinskih vođa iz plemena Benu Seleme. I pored toga što je bio bogat i darežljiv, islam je povećao njegovu darežljivost i on je sav svoj imetak dao na raspolaganje islamu i Muhammedu, salallahu alejhi ve sellem. Međutim, nije se zadovoljio samo time, već je, kao što je svoj imetak žrtvovao na Allahovom putu, isto tako želio žrtvovati i svoj život. Ali, kako to učiniti? On je bio hrom i nije bio sposoban za borbu kao ostali  mudžahidi. Imao je četvericu sinova koji su primili islam i učestvovali s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u svim bitkama pokazujući izuzetnu hrabrost i strpljivost. Amr je također želio učestvovati u Bici na Bedru, ali su njegovi sinovi intervenirali kod Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, da ga ubjedi da ne ide u boj. Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, to je i učinio rekavši mu da je on oslobođen džihada i da treba ostati u Medini. Godinu dana kasnije desila se bitka na Uhudu i Amr ibn Džemuh je prije svojih sinova, otišao kod Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, da ga zamoli da mu dozvoli da ovaj put ide u borbu. Između ostaloga rekao je: “Allahov Poslaniče, moji sinovi ponovo žele da me spriječe od džihada s tobom, a tako mi Allaha ja samo želim da ovakav hrom nastanim Džennet.”  Nakon tih riječi, Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, nije imao snage da mu zabrani izlazak u borbu, tako da je i Amr ibn Džemuh bio u redovima muslimana na Uhudu. Pred polazak na Uhud, Amr je učio ovu dovu: “Allahu dragi učini da danas preselim kao šehid i ne vraćaj me mojoj porodici.” Kad su se vojske sudarile, Amr ibn Džemuh i njegova četverica sinova navaljivali su na neprijatelja poput lavova. Pošto se zbog hromosti nije mogao dobro kretati, Amr je stao nasred bojnog polja i s tekbirom na usnama svojom britkom sabljom zadao smrtonosne udarce mnogim nevjernicima. A onda je u jednom trenutku pogledao prema nebu kao da je požurivao meleke koji su mu trebali uzeti dušu i uvesti ga u Džennet. Da!  On je svoga Gospodara molio da preseli kao šehid i bio je siguran da će mu Allah uslišati dovu. On je silno žudio za tim da hrom uđe u Džennet pa da se stanovnici Dženneta uvjere da je Muhammed, salallahu alejhi ve sellem , posljednji Allahov poslanik i da je odgojio generaciju svojih ashaba, istinskih velikana,kojima nema ravnih u povijesti. I ubrzo je došlo ono što je očekivao i čemu se nadao. Udarac nevjerničke sablje po Amrovom vratu najavio mu je skori ulazak u Džennet, da u njegovim baščama vječno uživa. Njegov cilj je bio šehadet na Allahovom putu te iako je bio star i hrom, odlučnost, optimizam i samopouzdanje učinili su da, uz Allahovu pomoć, ostvari ono što je želio.

Izvor: “Tako se pobjeđuje očaj”

Autor: Dr. Selwa El-Udeydan

Priredila: Emina Hodžić Galijašević

Obrada: Islam-Iman.com

Komentari

komentara