Žena i posao

Primite moju poruku da ženama činite dobro, zaista je žena stvorena od rebra, a najveća iskrivljenost rebra je na njegovom vrhu, pa ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, osta krivo. Zato jedni drugima preporučujte dobro ophođenje prema ženama…“ (Hadis prenosi Buhari i Muslim od Ebu Hurejre r.a.)

Piše: Senija Braković

muslimankaIz navedenog hadisa sami možemo zaključiti da je Uzvišeni stvarao onako kako je svrhom najbolje. Kada bi mi pokušali bilo kako to promijeniti poništili bi svrhu toga za što je stvoreno. Pa i samo rebro koje se navodi u hadisu, stvoreno je krivo i kao takvo ono ima funkciju da čuva grudni koš i štiti ga od povreda. Tako i žena. Stvorenje ispunjeno nježnošću i blagošću, čuva najdragocjeniju stvar na svijetu, djecu. Funkcija žene je emocionalna, jer ona suosjeća sa svojom djecom od nastanka trudnoće, pa sve dok ne dostigne zrelost.

Čovjek i žena su slični, ali se razlikuju u podjeli mogućnosti. Čovjeku je potreban razum kojeg ne nadvladaju emocije, a ženi je potrebna emocija koja prednjači razumu. Sve što je Uzvišeni stvorio nije manjkavno i nije bezazleno baš onakvo kakvo je stvoreno. Tako ni uloga žene, kao i njeno samo biće nema ni truna manjkavosti.

Posao čovjeka je ograničen na sticanje opskrbe, zatim odmor nakon toga, dok ženin posao počinje tek kada se vrati kući nakon napornog radnog vremena. Pred nju se izlažu potrebe djece i muža. To već dovodi do toga da žena mora probuditi u sebi rezervnu snagu i stići sve svoje obaveze kao majke i supruge. Nastaje totalno iscrpljenje i zapostavljanje određenih stvari. U najgorem slučaju žena zapostavlja svoje zdravlje, a ponekada se to ogleda i na harmoniji porodice koja bi izgledala puno skladnija da supruga svoje obaveze završi prije nego li njen muž stigne s posla. Imala bi vremena da se posveti njemu i odmoru zajedno sa njim i djecom.

Kako se sve navedeno ne bi pogrešno protumačilo i stvorile razne rasprave kako današnja žena mora da radi, pokušat ću kroz jedan Kur’anski primjer iz vremena Musa a.s. da pojasnim na koji način bi žena mogla i trebala da radi.

A kad stiže do vode medjenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije ženske koje su je od vode odbijale…“ (El-Kasas,23.)

Dakle, ženi jeste dozvoljeno da radi, ukoliko je potrebno, kao naprimjer što su djevojke iz vremena Musa a.s. imale potrebu da rade, jer im je otac bio iznemogao i nije bio u mogućnosti da obavlja poslove koje je do tada radio. Ali i kada su potrebne da rade moraju da usklade posao sa svojim mogućnostima i da uvijek imaju na umu da su one žene. Da su one te koje moraju čuvati svoju čast i dostojanstvo bez obzira gdje se nalazile. Neophodno je da prije prihvatanja nekog posla dobro sagleda koja je njena radna obaveza i da li će njome narušavati svoju ženstvenost i načela islama koja ju štite. Kada je žena primorana da radi, ne treba se gurati s muškarcima, već čekati da se oni udalje i da prestane gužva. Neophodnost posla ne znači obavezno gužvu i miješanje.

Kaže jedan pjesnik:

Nije siroče onaj čiji su se roditelji riješili

Dunjalučkih briga i ostavili ga jadnog.

Siroče je onaj koji ima majku koja ga zapostavlja

I oca koji je od njega zauzet.

 

Majka se danas odriče svoje djece, a onda dođe neko i priča o neposlušnosti djece. Oprostite, a gdje ste vi ostavili roditeljsku brigu i nježnost prema djeci dok su ona odrastala? Možda ispred zgrade? Ili pak kod prijateljice koja vam je pazila djecu dok ste vi radili čak i prekovremene sate? Dolazili kući umorni i sami sebi nepodnošljivi a kamo li da slušate još i svoje dijete, nego ga pošaljete u sobu nek se samo o sebi pozabavi. Kada to isto dijete sutra nema potrebu da sjedi s vama i porazgovara vi se pitate zašto. Kako ga nije sram da se sakrije u sobu i ne poželi izaći da posjedi sa svojim roditeljima. E pa stvarno, kako mogu biti takvi, dobro se zapitajte.

U Americi žene održavaju kongrese u kojima zahtijevaju povratak žene domu i odgoju djece, jer je društvo došlo do nivoa koji izaziva sažaljenje. Islam nam još davno donio jedno zlatno pravilo, da žena bude kod kuće i odgaja djecu, brine o njima i domu kojeg gradi sa svojim mužem, a on je taj koji zarađuje i ubire nafaku koju im je Uzvišeni propisao. Žena je ta koja drži porodicu na okupu. I sve dok je bilo tako i svijet je bio puno ljepši i bolji. Kada se krenulo protiv pravila koje nam je Allah dž.š.  poslao sve se okrenulo naopako, pa se pitamo zašto nam je društvo ovako nemoralno i propalo na posljednje dno.

Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da nam olakša shvatanje Njegovih riječi i pomogne u primjeni zakona koje nam je poslao, da nam pomogne u mijenjanju samih sebe, da bi time mogli promijeniti i stanje našeg društva u kom se nalazimo.

Za www.islam-iman.com – Piše: Senija Braković

Komentari

komentara