Žena koja je sebe poklonila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Havla bint Hakim jedna je od onih žena koje su sebe poklonile Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. To potvrđuje predaja od Aiše, koja je rekla: “Žena koja je sebe poklonila Poslaniku, sallallahua lejhi ve sellem, bila je Havla bint Hakim.” Slična predaja se prenosi i od Urve ibn Zubejra koji je rekao: “Mi smo svojevremeno pričali o tome da je Havla, žena koja je sebe poklonila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.” O tom i sličnim slučajevima, Abdullah ibn Abbas je kazao: “Sa Poslanikom nije živjela nijedna žena koja je sebe poklonila njemu.” To znači da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije prihvatio takvu ponudu ni od jedne žene, iako je to bilo dozvoljeno isključivo njemu. To je bila Havla bint Hakim, Ummu Šerik, plemenita ashabijka koja je život posvetila Islamu i sa kojom je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio zadovoljan dok je bila živa na dunjaluku. Njeno spominjanje u Kur’anu i Poslanikovo zadovoljstvo njome, dovoljna su garancija da je Havla nastanila džennetske perivoje i da je zaslužila Allahovo zadovoljstvo.

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara