Ženino služenje čovjeku

Osnova na kojoj počiva veza između čovjeka i žene jeste jednakost kada se radi o pravilima i dužnostima. Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog: “One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti,prema Zakonu-samo,muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.”(El Beqare 228)
Ovaj ajet daje ženi ista prava koliko i dužnosti,pa ukoliko čovjek traži nešto od žene,i ona ima pravo to isto tražiti od njega. Osnova koju je islam postavio kada se radi o međusobnim odnosima među supružnicima jeste potpuno prirodna i nepatvorena. Čovjek je sposobniji da fizički radi,da se izlaže naporu i pribavlja opskrbu vam kuće. Žena je sposobnija da upravlja kućom,odgaja djecu i da uredi kuću,tako da ona bude ugodan dom za odmor i mir.

Čovjek je zadužen da radi ono što mu i prilići,a žena treba činiti ono što je u njenoj prirodi.Stoga,postoji vanjska i unutarnja briga o kući koja je raspoređena tako da se niko ne miješa u tuđi posao. Allahov Poslanik a.s. presudio je između Alije ibn Ebu Taliba i njegove kćerke Fatime,tako što je Fatimi odredio da se brine o kući,a  Alija r.a.da radi i pribavlja nafaku. Fatima r.a. se požalila Allahovom Poslaniku na žuljeve koje je imala na rukama od prekomjernog posla i tražila je da joj nabavi služavku pa joj je on odgovorio: “Hoćete li da vas uputim na ono što vam je bolje od onoga što ste tražili:kada legnete da spavate,trideset tri puta izgovorite tesbih,trideset tri puta izgovorite tahmid,i četrdeset i tri puta tekbir. To vam je bolje od služavke.”(Buharija i Muslim)

Prenosi se od Esme ibn Ebu Bekr da je rekla: ” Brinula sam se o Zubejrovom domaćinstvu za sve što je trebalo. Imao je konja kome sam donosila hranu i vodu i brinula se za sve što mu je potrebno.” Hranila ga je,donosila mu vodu u posudi i pojila,mljela žito i na svojoj glavi prenosila plodove s njegovog imanja koje je bilo udaljeno nekoliko kilometara od kuće. U ova dva hadisa jeste dokaz da je žena obavezna brinuti se o kući,kao što je čovjek obavezan zarađivati imetak.

Fatima r.a se žalila na žuljeve zbog napornog posla u kojem je bila,ali Allahov Poslanik nije rekao Aliji r.a: “Ona nije dužna brinuti se o kući,to je tvoja obaveza.” Isto tako znao je koliko posla ima Esma r.a. dok završava sve poslove u Zubejrovoj kući,ali nije rekao to nije obavezna činiti.  Ibn Qajim veli: “U ovom nema nikakve sumnje i nema nikakve razlike između žene koja je ugledna i one koja nije; između one koja je imućna i one koja je siromašna. Žena o kojima smo govorili bile su najuglednije žene ovog ummeta,ali su i pored toga služile svojim muževima. Fatima r.a. došla je kod Poslanika a.s. tražeći služavku,ali on nije udovoljio njenoj molbi.

Neki učenjaci malikijskog mezheba kažu: ” Žena je dužna brinuti se o domaćinstvu svoga muža. Ako je ugledna zbog imetka i položaja njenog oca brinut će o domaćinstvu i imat će pravo tražiti služavku. Ako bude srednjeg statusa brinut će se samo o kućnim poslovima i sl. Ako je siromašna,brinut će se  o kući,kuhat će,prati a a ko je iz planinskih područja,radit će sve što rade i žene iz tog područja. Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog: “One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.”(Beqara 229)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara