Značaj čišćenja i odgoja duše i srca

817498Da bismo spoznali Uzvišenog Allaha istinskom spoznajom i dostigli najviše stepene te spoznaje, potrebno je očistiti dušu i srce, jer oni ka visinama ne putuju prljavi zbog tereta prljavštine koja ih vuče dole. Allahu pripadaju dvije vrste robovanja od strane roba: robovanje njegove nutrine i robovanje njegove vanjštine. Čovjek Ga treba obožavati srcem, jezikom i cijelim tijelom. Održavanje spoljašnjeg robovanja uz lišavanje suštine unutarnjeg ne približava ga njegovom Gospodaru, niti mu garantira nagradu i primanje djela. Ono što se želi jeste testiranje srca i iskušavanje nutrine. Djelo srca je duh robovanja i njegova srž, pa ukoliko djela tijela ostanu bez toga, bivaju poput tijela bez duše. Nijet je djelo srca, a srce je kralj cijelog tijela i cilj naredbi i zabrana, pa kako da sa njega spadne obaveza, a da ostanu obaveze njegovih podanika, vojske i sljedbenika, koje su propisane radi srca i njegovog boljitka? Zar je ovo išta drugo do naopako postavljanje stvari i obrtanje suštine? Spoljašnjim i unutarnjim djelima se želi dobrobiti srca, njegovo savršenstvo i istinsko robovanje Gospodaru, Koji ga održava u potpunosti i Kojeg jedino treba obožavati. U potpunost toga spada i to da se srce sa svojim vojskama potpuno posveti svome Gospodaru i bude svjesno Njegove blizine.

Izvor: “Medicina srca i duše”

Autor: Šejhul-Islam Ibn Kajjim El-Dževzijje

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara